Projektai

GYVENU LAISVAI: AKTYVESNIS PIETRYČIŲ LIETUVOS, KLAIPĖDOS IR BIRŽŲ REGIONŲ JAUNIMO DALYVAVIMAS VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE

Projekto tikslas – gerinti Lietuvos pasienio regionų jaunimo intergraciją į bendrą valstybės gyvenimą, aktyvinant jų dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.

Įgyvendinant projektą bus organizuojami skirtingų rūšių mokymai (motyvavimo ir bendrųjų dalyvavimo pagrindų, organizaciniai, derybiniai, viešinimo, kūrybiniai, įsitraukimo į viešojo valdymo procesus), pristatymo renginiai vietos bendruomenėms, išvykos į aukščiausias valstybės institucijas.

Projektas vykdomas 2018 m. kovo – 2019 m. spalio mėn. Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų rajonuose, Visagino, Biržų ir Klaipėdos miestuose. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.