Apie mus

Viešoji įstaiga „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ (PDT) − nevyriausybinė organizacija, aktyviai dalyvaujanti kuriant pilietinę, demokratinę bei teisinę valstybę.

Organizacija įkurta 2007 m. rugsėjo 11 d. Ji tenkina viešuosius interesus, įgyvendindama projektus, kurie skatina:

  • pilietinį ir politinį aktyvumą,
  • pilietinės visuomenės stiprinimą,
  • socialiai pažeidžiamų grupių integraciją,
  • socialinę atsakomybę,
  • savanorišką veiklą,
  • pagarbą ir toleranciją kitoms kultūroms,
  • žmogaus teisių apsaugą,
  • verslumą.

Glaudžiai bendradarbiaudama su kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus atstovais, organizacija taip pat vykdo projektus, kurie skatina per kūrybiškumą kurti socialinę ir ekonominę gerovę bei pridėtinę vertę, stiprina meno kūrėjų organizacijas, padeda realizuoti Lietuvos kūrybinį potencialą, užtikrina kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus plėtrą.

Organizacija taip pat gali padėti išvystyti projekto idėją, parengti paraišką, pakonsultuoti projekto valdymo ir administravimo klausimais, administruoti projektus.